Κεφάλαιο 18


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό πρέπει να κάνουμε .................................... που δηλώνει το κλάσμα.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από δυο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό που έχει τον μεγαλύτερο .....................


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να συγκρίνουμε δυο κλάσματα πρέπει πρώτα να τα κάνουμε ....................


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Από δυο κλάσματα με ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο είναι αυτό που έχει τον .............      παρονομαστή.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

5/8<3/16


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Αν τριπλασιάσω το κλάσμα 5/8 προκύπτει το 15/24


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ένα διαγώνισμα ο Θωμάς έλυσε τα 3/5  των ασκήσεων και η Τασία τα 2/3 . Ποιος έλυσε τις περισσότερες ασκήσεις;


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Γιάννης έφαγε τα 2/6  μιας σοκολάτας και η Σοφία τα 3/4  μιας ίδιας σοκολάτας. Ποιος έφαγε περισσότερο;


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

8/10>8/5


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

9/20<9/5