Κεφάλαιο 17


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ισοδύναμα ονομάζονται τα κλάσματα που εκφράζουν το ίδιο .............     


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να διαπιστώσουμε αν δυο κλάσματα είναι ισοδύναμα πρέπει τα  χιαστί γινόμενα να είναι .............


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η διαδικασία που διαιρούμε τον αριθμητή και παρονομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό ονομάζεται .............     


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τα παρακάτω  κλάσματα είναι ισοδύναμα: 3/5 και 15/25


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Το κλάσμα  20/24 είναι ισοδύναμο με:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Μιχάλης έχει 1/2  των 250€ και ο Ανδρέας τα  5/10 των 250€. Ποιος έχει περισσότερα χρήματα;


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Βαγγέλης έχει βάρος 81 κιλά. Η γυναίκα του ζυγίζει τα 2/3  του βάρους του και η κόρη τους το 1/2  του βάρους της μητέρας της. Πόσα κιλά ζυγίζει η κόρη του Βαγγέλη;


Ερώτηση : 8 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα κλάσματα που έχουν ίδιο παρονομαστή ονομάζονται ............
A. ισοδύναμα
2. Τα κλάσματα που τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα είναι ............
B. ομώνυμα
3. Τα κλάσματα που δεν απλοποιούνται άλλο ονομάζονται .............
C. ανάγωγα