Κεφάλαιο 14


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 1

Για να πολλαπλασιάσουμε έναν ακέραιο αριθμό με το 10,100,1000 γράφουμε τον αριθμό και βάζουμε στο τέλος του τόσα ......................... όσα έχει το 10 το 100 ή το 1000.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 2

Για να  πολλαπλασιάζουμε έναν δεκαδικό αριθμό με το 10,100,1000, μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις......................... όσα είναι τα μηδενικά του 10 του 100 ή του 1000.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Για να διαιρέσουμε  με το 10 το 100 ή το 1000 έναν δεκαδικό, μετακινούμε προς τα ....................... την υποδιαστολή όσα είναι τα μηδενικά του 10 του 100 ή του 1000.


Ερώτηση : 4 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Τα αποτελέσματα των πράξεων είναι σωστά ή λάθος;

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 546,123•1.000=546.123
A. σωστό
2. 12.456:100=0,012456
B. λάθος

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 5

Ένα κατάστημα ρούχων πούλησε 1.000 σακάκια και εισέπραξε 25.456 €. Πόσο κοστίζει το κάθε σακάκι;


Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 6

Αντιστοίχισε τα σωστά αποτελέσματα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 246,345 •10.000=
A. 2.463.450
2. 246,345 •1.000=
B. 2.463,45
3. 246,345 •100=
C. 24.6345,0
4. 246,345 •10=
D. 24.634,5