Κεφάλαιο 13


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να κάνουμε με ακρίβεια μια διαίρεση στην οποία περισσεύει υπόλοιπο βάζουμε υποδιαστολή   στο πηλίκο και ........................ στο υπόλοιπο και συνεχίζουμε.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μια τάξη αγόρασε 10  βιβλία μαθηματικών αξίας 19,69€. Πόσα χρήματα πλήρωσε;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Μάρκος πούλησε στο κατάστημα του 10 κιβώτια αναψυκτικά που το καθένα περιείχε 10 κουτιά μέσα. Πόσα χρήματα εισέπραξε αν το κάθε κουτί κοστίζει 0,52 λεπτά;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να διαιρέσουμε με το 10 το 100 ή το 1.000 έναν δεκαδικό; Μετακινούμε προς τα............................ την υποδιαστολή όσα είναι τα μηδενικά του 10 του 100 ή του 1000.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πόσο ζυγίζει ένα σακουλάκι ζάχαρη αν τα 1.000 ζυγίζουν 1.560 κιλά;


Ερώτηση : 6 (7 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να υπολογίσετε το πηλίκο των διαιρέσεων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 346:100=
A. 0,15369
2. 346:1.000=
B. 15.369
3. 346:10.000=
C. 153,69
4. 1.536,9 :10=
D. 15,369
5. 1.536,9 :100=
E. 0,346
6. 1.536,9 :1.000=
F. 3,46
7. 1.536,9 :10.000=
G. 0,0346