Κεφάλαιο 12


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να πολλαπλασιάσουμε δυο δεκαδικούς αριθμούς πρέπει στο τέλος αφού βρούμε το γινόμενο να χωρίσουμε τόσα ψηφία από τη.................... πλευρά του γινομένου όσα βρίσκονται πίσω από από τις υποδιαστολές των δεκαδικών αριθμών.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να  πολλαπλασιάσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με το 10,100,1000 μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις ................... όσα είναι τα μηδενικά του 10 του 100 ή του 1000.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να  πολλαπλασιάσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με το 0,1,  0,01, 0,001 μετακινούμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις ...................... όσα είναι τα ψηφία που βρίσκονται πίσω από την υποδιαστολή.


Ερώτηση : 4 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα μηδενικά που βρίσκονται πίσω από την υποδιαστολή έχουν αξία.
A. σωστό
2. 0,01 •28,356=283,56
B. λάθος
3. 1.000•11,562=11.562
 
4. 0,1 •28,356=2,8356
 
5. 100•11,562=11.562