Κεφάλαιο 11


Ερώτηση : 1 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο αριθμός 24,12 στρογγυλοποιημένος στη μονάδα είναι 24.
A. σωστό
2. Ο αριθμός 15,754 στρογγυλοποιημένος στα εκατοστά είναι 15,7.
B. λάθος
3. Ο αριθμός 1,264 στρογγυλοποιημένος στα δέκατα είναι 1,3.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας ελαιοπαραγωγός έβγαλε 28.179 κιλά κρασί και πούλησε 17.136 κιλά. Πόσα κιλά του έμειναν, με στρογγυλοποίηση στα εκατοστά;


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένα αυτοκίνητο έγραψε ότι διάνυσε 1.568 χιλιόμετρα και ο κύριος Μάκης που είναι ιδιοκτήτης του είπε στο γιο του οτι διάνυσε 1.600 χιλιόμετρα, σε ποιο ψηφίο στρογγυλοποίησε;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ένας αριθμός στρογγυλοποιημένος στα δέκατα είναι 32,600. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς μπορεί να ήταν πριν;


Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 12,564 στρογγυλοποίηση στα δέκατα:
A. 10
2. 12,564 στρογγυλοποίηση στα εκατοστά:
B. 13
3. 12,564 στρογγυλοποίηση στις μονάδες:
C. 12,600
4. 12,564 στρογγυλοποίηση στις δεκάδες :
D. 12,56