Κεφάλαιο 6


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα αξιολογούμε τις πληροφορίες του προβλήματος και οργανώνουμε τα δεδομένα.
A. σωστό
2. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα επιλέγουμε τη στρατηγική επίλυσης του προβλήματος.
B. λάθος
3. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στην αρχή εκτιμούμε τα αποτελέσματα και στη συνέχεια το βρίσκουμε με ακρίβεια.
 
4. Αρκεί να λύσουμε ένα πρόβλημα και δεν είναι αναγκαίο να επαληθεύουμε τη λύση του προβλήματος,
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο  Tάσος  έχει 12 ευρώ από το χαρτζιλίκι του, ο Μανώλης 3 ευρώ περισσότερα. Φτάνουν τα χρήματα τους ώστε να παρακολουθήσουν μια συναυλία με εισιτήριο 13 ευρώ?


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η Μαρία xρειάστηκε 3 ώρες για την κατασκευή ενός παζλ.Η  Γεωργία ξόδεψε το 1/3 της αντίστοιχης ώρας της Μαρίας και επιπλέον 30 λεπτά. Άρα η Γεωργία χρειάστηκε: