Κεφάλαιο 3


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Μπορούμε να ελέγξουμε τη γραφή ενός μεγάλου αριθμού με ψηφία χρησιμοποιώντας :


Ερώτηση : 2 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που είναι ίσοι:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 3.900.000.000
A. 3 δισεκατ. 90 εκατομμύρια
2. 3.000.000.009
B. 3 δισεκατ. 900 εκατομμύρια
3. 3.000.900.000
C. 3 δισεκατ. 9
4. 3.090.000.000
D. 5 δισεκατ. 800 εκατομμύρια
5. 5.800.000.000
E. 3 δισεκατ. 900 χιλιάδες

Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που είναι ίσοι:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 5.800.000.000
A. 5 δισεκατ. 800 χιλιάδες
2. 5.000.000.008
B. 5 δισεκατ. 8
3. 5.000.800.000
C. 5 δισεκατ. 80 εκατομμύρια
4. 5.080.000.000
D. 5 δισεκατ. 800 εκατομμύρια

Ερώτηση : 4 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να γράψετε  αν είναι σωστή ή λάθος η παρακάτω σχέση:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 10 δις 10 εκατ > 10 δις 200 χιλ
A. σωστό
2. 5 δις 10 χιλ > 5 δις 200 χιλ
B. λάθος

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πως ΔΕΝ μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς μπορούμε να διαβάζουμε και να γράφουμε εύκολα μεγάλους αριθμούς;

Μπορούμε να διαβάζουμε και να γράφουμε εύκολα μεγάλους αριθμούς, όταν χρησιμοποιούμε: