Κεφάλαιο 2


Ερώτηση : 1 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Όλοι οι ακέραιοι είναι: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9......
A. σωστό
2. Το ίδιο ψηφίο ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό έχει την ίδια αξία.
B. λάθος
3. Στο δεκαδικό σύστημα μία θέση έχει 10 φορές μεγαλύτερη αξία από την προηγούμενη θέση, προχωρώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά.
 
4. Έναν ακέραιο αριθμό για να τον διαβάσουμε αρχίζουμε από το πρώτο ΔΕΞΙΑ τμήμα λέγοντας κάθε φορά τον αριθμό του τμήματος.
 
5. Κάθε τριψήφιο τμήμα αποτελείται από τρείς τάξεις: Μονάδες (Μ), Δεκάδες (Δ), Εκατοντάδες (Ε).
 

Ερώτηση : 2 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι ακέραιοι αριθμοί δημιουργούνται από την επανάληψη της ακέραιης δεκάδας.
A. σωστό
2. Οι ακέραιοι αριθμοί δημιουργούνται από την επανάληψη της ακέραιης μονάδας.
B. λάθος
3. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι ένα μεγάλο άλλα συγκεκριμένο πλήθος αριθμών.
 
4. Οι ακέραιοι αριθμοί είναι άπειροι .
 
5. Για τη γραφή όλων των ακεραίων αριθμών χρησιμοποιούμε τα εξής ψηφία: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Ένας ακέραιος αριθμός ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του ονομάζεται μονοψήφιος. Παράδειγμα:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Ένας ακέραιος αριθμός ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του ονομάζεται διψήφιος. Παράδειγμα:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Ένας ακέραιος αριθμός ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του ονομάζεται τριψήφιος. Παράδειγμα:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Ένας ακέραιος αριθμός ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του ονομάζεται τετραψήφιος. Παράδειγμα:


Ερώτηση : 7 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Ο αριθμός 837.452 έχει ως εξής:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. το 2 δηλώνει
A. μονάδες
2. το 5 δηλώνει
B. δεκάδες
3. το 4 δηλώνει
C. εκατοντάδες
4. το 7 δηλώνει
D. χιλιάδες

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο αριθμός 837.452 έχει ως εξής:

το 5 δηλώνει:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο αριθμός 837.452 έχει ως εξής:

το 7 δηλώνει:


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο αριθμός 837.452 έχει ως εξής:

το 4 δηλώνει: