Ενότητα 17


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα του τον πρώτο αστροναύτη
A. Ρηματική
2. Η υποδοχή του πρώτου αστροναύτη στην πατρίδα του
B. Ονοματική
3. Μετακόμιση όλης του της οικογένειας
 
4. Μετακόμισε με όλη του την οικογένεια
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Έτσι λέγεται η φράση από δύο λέξεις που η καθεμία κρατάει τη σημασία της αλλά βρίσκονται συχνά μαζί, π.χ. διαστημικός σταθμός.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν χρησιμοποιούμε μια λέξη μόνο μαζί με μια άλλη, π.χ. το ουσιαστικό τα πέρατα μαζί με τη λέξη γη ή κόσμος (τα πέρατα της γης, τα πέρατα του κόσμου),όταν  δηλαδή το νόημά της βγαίνει και από τις δύο λέξεις μαζί.


Ερώτηση : 4 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Πότης Ράτος με τους φίλους τους αποφάσισαν ένα ταξίδι στο μακρινό μέλλον.
A. παθητική σύνταξη
2. Οι δύο πόλοι του Άρη καλύπτονται από χιόνια.
B. ενεργητική σύνταξη

Ερώτηση : 5 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τη φράση ως σύμφραση ή έκφραση:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Σχολική εκδρομή
A. έκφραση
2. Το πούλησε για ένα κομμάτι ψωμί
B. σύμφραση

Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Προθέσεις λέγονται οι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από  άλλες.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Οι προθέσεις είναι οι εξής επακριβώς λέξεις:  με, σε (εις), για,  προς,  (έ)ως = ίσαμε = μέχρι, κατά, μετά, παρά, αντί(ς), από, δίχως = χωρίς = άνευ


Ερώτηση : 8 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ρηματική ή ονοματική

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Λύση του προβλήματος.
A. Ονοματική
2. Λύθηκε το πρόβλημα.
B. Ρηματική
3. Επιλύθηκαν οι διαφορές στο δικαστήριο.
 
4. Επίλυση των διαφορών στο δικαστήριο.
 
5. Καταγραφή των ζημιών από συνεργεία του Δήμου.
 
6. Κατέγραψαν τις ζημιές τα συνεργεία του Δήμου.
 

Ερώτηση : 9 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αυτό το γαλλικό βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά.
A. ενεργητική σύνταξη
2. Ο καθηγητής μεταφράζει βιβλία στα ελληνικά στον ελεύθερο χρόνο του.
B. παθητική σύνταξη