Ενότητα 16


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε αν η λέξη στα εισαγωγικά είναι αντωνυμία ή άρθρο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Πάνω από όλα έβαζε τον εαυτό του και ''την'' ομάδα του.
A. αντωνυμία
2. Ήρθε η ίδια η πρωταθλήτρια στο σχολείο μας και ''την'' είδαμε από κοντά.
B. άρθρο
3. Εκείνο ''τον'' αγώνα με την Πορτογαλία δε θα τον ξεχάσω ποτέ.
 
4. «Ποιος ήταν ο νικητής στην ιστιοπλοΐα;» ''τον'' ρώτησα.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν σύνθετα ρήματα με προθέσεις που παίρνουν ένα ε ανάμεσα στην πρόθεση και το ρήμα στον παρατατικό και στον αόριστο (διαμένω [διά + μένω]. Αυτό λέγεται


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αντωνυμίες  δε σχηματίζουν


Ερώτηση : 4 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να επιλέξετε το βαθμό των επιθέτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. σοφότερος
A. συγκριτικός
2. βαθύτατος
B. υπερθετικός
3. σαφέστατος
C. θετικός
4. ακριβέστερος
 

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αντωνυμίες αντικαθιστούν


Ερώτηση : 6 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αντωνυμίες είναι 


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να δηλώσουμε σε ποιον ανήκει κάποιο πράγμα χρησιμοποιούμε τις


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να δείξουμε για ποιο σκοπό γίνεται κάτι, χρησιμοποιούμε


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η αντωνυμία ο εαυτός μου που σχηματίζει και τα τρία πρόσωπα ανήκει στις


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

ένας – μία – ένα


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η φράση ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο και το επίθετο μόνος, μόνη, μόνο είναι


Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο και το επίθετο μόνος, μόνη, μόνο είναι
A. Αναφορικές αντωνυμίες
2. αυτός, -ή, -ό, τούτος, -η, -ο, εκείνος, -η, -ο, τέτοιος, -α, -ο, τόσος, -η, -ο.
B. Οριστικές αντωνυμίες
3. ο οποίος, η οποία, το οποίο και το άκλιτο που είναι
C. Δεικτικές αντωνυμίες
4. ποιος – ποια – ποιο
D. Ερωτηματικές αντωνυμίες

Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Ποιες προτάσεις δείχνουν το αποτέλεσμα της πράξης που δηλώνει η κύρια πρόταση;


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι τελικές προτάσεις εισάγονται με:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αποτελεσματικές προτάσεις  εισάγονται με:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η προστακτική δεν παίρνει ποτέ αύξηση (π.χ. διάταξε – διατάξτε)


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι βαθμοί των επιθέτων είναι:


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο συγκριτικός βαθμός παίρνει τις καταλήξεις:


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο υπερθετικός βαθμός παίρνει τις καταλήξεις:


Ερώτηση : 20 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε το βαθμό των επιθέτων

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ωραίος
A. θετικός
2. ο πιο ωραίος
B. συγκριτικός
3. πιο καλός
C. υπερθετικός
4. καλός
 

Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

εκείνος-η-ο


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

κανένας, καμιά, κανένα


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

εμένα, εσένα, αυτής


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είδους αντωνυμίες είναι οι παρακάτω;

εμάς, εσάς, αυτούς, αυτές


Ερώτηση : 25 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρες τη σωστή προστακτική.


Ερώτηση : 26 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρες τη σωστή προστακτική: