Ενότητα 15


Ερώτηση : 1 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να σημειώσετε αν η μαυρισμένη λέξη της παρακάτω πρότασης είναι άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Η δασκάλα ''μας'' έδωσε ασκήσεις.
A. Άμεσο
2. Η δασκάλα μας έδωσε ''ασκήσεις''.
B. Έμμεσο

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη γνώμη μας για κάτι, τότε πρέπει να βρούμε και να περιγράψουμε τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του, χρησιμοποιώντας


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το επιχείρημά μας έχει συνήθως τη μορφή μιας ..


Ερώτηση : 4 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τα αρκτικόλεξα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
A. Ο.Γ.Α
2. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
B. Ε.Ρ.Τ
3. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
C. Ν.Ε.Τ
4. Νέα Ελληνική Τηλεόραση
D. Ε.Μ.Υ
5. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
E. Δ.Ο.Ε

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το επίρρημα τήλε σήμαινε ....


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις :

Το αρχαίο ρήμα ορώ σήμαινε..


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα της α’ συζυγίας (όσα δεν τονίζονται στο -ω) κρατάνε στον αόριστο την ίδια ορθογραφία με αυτήν του ...


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα της β’ συζυγίας (όσα τονίζονται στο -ω) γράφονται στον αόριστο σε ...


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

Χάρ_σα


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

Μέθ_σα


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

Δάν_σα


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

Άθρ_σα


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

καθάρ_σα


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

προσπάθ_σα


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

μήν_σα


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

έπ_ξα


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

τηλεφών_σα


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το σωστό γράμμα.

μίλ_σα


Ερώτηση : 19 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να σημειώσετε αν η λέξη στα εισαγωγικά  είναι άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Δημήτρης ''της'' έδωσε ένα δώρο.
A. Άμεσο
2. Ο σκύλος ''του'' δάγκωσε το χέρι.
B. Έμμεσο
3. Ο δάσκαλος μας έδειξε ''ένα βίντεο'' για την Κωνσταντινούπολη.
 
4. Η Άννα μου έκοψε ένα ''λουλούδι''.