Ενότητα 13


Ερώτηση : 1 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω  το είδος της σύνταξης των προτάσεων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι φωτογραφίες του μνημείου παρατηρούνται προσεκτικά από τον μαθητή.
A. Παθητική
2. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν νέα φάρμακα για τις ασθένειες.
B. Ενεργητική
3. Τα διάφορα τμήματα του μνημείου συναρμολογούνται από τον μαθητή.
 
4. Ο δάσκαλος τιμώρησε τους άτακτους μαθητές.
 
5. Οι φωτεινοί σηματοδότες ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
 
6. Ο Λουκάς ορίστηκε επιμελητής από το δάσκαλο.
 

Ερώτηση : 2 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα ρήματα που έχουν αντικείμενο τα λέμε
A. Αμετάβατα
2. Τα ρήματα που δεν έχουν αντικείμενο τα λέμε
B. Μεταβατικά

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τη λέξη που φανερώνει ότι το υποκείμενο έχει μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ή ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση τη λέμε:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Η μέρα ήταν ηλιόλουστη.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Το αυτοκίνητο χτύπησε την πινακίδα.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Ο γεωργός οργώνει το χωράφι.


Ερώτηση : 7 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τα παρακάτω ρήματα μεταβατικά ή αμετάβατα:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα φώτα αναβοσβήνουν.
A. Αμετάβατο
2. Αναβοσβήνω τα φώτα στο ρυθμό της μουσικής.
B. Μεταβατικό
3. Οι μουσικοί χτυπούν τα ντραμς.
 
4. Τα ντραμς χτυπούν δυνατά.
 

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις

Οι αναφορικές προτάσεις αρχίζουν  ....


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις

Δε χωρίζουμε με κόμμα τις αναφορικές προτάσεις...


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις

Χωρίζουμε όμως με κόμμα τις αναφορικές προτάσεις όταν...


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις

Οι αναφορικές προτάσεις που μας δίνουν μια πληροφορία απαραίτητη για να καταλάβουμε το νόημα λέγονται ...


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Οι αναφορικές προτάσεις όταν δεν είναι απαραίτητες για να καταλάβουμε το νόημα, όταν προσθέτουν απλώς μια πληροφορία λέγονται ...


Ερώτηση : 13 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τον σωστό τύπο για κάθε αριθμητικό επίθετο:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. τρία
A. Τακτικό
2. τρίτος
B. Απόλυτο

Ερώτηση : 14 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω σωστά τους χρόνους του ρήματος αναβάλλω:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ανέβαλα
A. Στιγμιαίος Μέλλοντας
2. ανέβαλλα
B. Εξακολουθητικός Μέλλοντας
3. Θα αναβάλλω
C. Παρατατικός
4. Θα αναβάλω
D. Αόριστος

Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ρήματα που έχουν κατηγορούμενο τα λέμε:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω  το είδος της σύνταξης των προτάσεων

Το βιβλίο αυτό διαβάζεται εύκολα.


Ερώτηση : 17 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω  το είδος της σύνταξης των προτάσεων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Το βιβλίο αυτό το διάβασα εύκολα.
A. Ενεργητική
2. Αυτό το σπίτι χτίστηκε πριν πολλά χρόνια.
B. Παθητική
3. Αυτό το σπίτι το έχτισαν οι παππούδες μου πριν πολλά χρόνια.
 
4. Ανακατεύω καλά τη ζάχαρη στον καφέ μου.
 
5. Δεν ανακατεύτηκε καλά η ζάχαρη στον καφέ μου.
 

Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη:

Ο κηπουρός ποτίζει τον κήπο.


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη:

Ο δάσκαλος ήταν αυστηρός.


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη:

Ο κηπουρός ποτίζει τον κήπο.


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Ο κηπουρός ποτίζει τον κήπο.


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Τα λουλούδια είναι υπέροχα!


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω τι είναι σε κάθε πρόταση η μαυρισμένη λέξη

Ο λύκος είναι άγριο ζώο.