Ενότητα 11


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τη σωστά συλλαβισμένη λέξη:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τη σωστά συλλαβισμένη λέξη:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τη σωστά συλλαβισμένη λέξη:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε τη σωστά συλλαβισμένη λέξη:


Ερώτηση : 5 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τι δηλώνουν οι εγκλίσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Μια κατάσταση που συνέβη, συμβαίνει ή θα συμβεί.
A. Προστακτική
2. Μια κατάσταση που θα θέλαμε να γίνει, κάτι που θα επιθυμούσαμε να γίνει.
B. Οριστική
3. Μια κατάσταση σαν προσταγή, προτροπή.
C. Υποτακτική

Ερώτηση : 6 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρίσκω την έγκλιση του ρήματος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα παιδιά σκέφτηκαν να παίζουν συνέχεια κουτσό.
A. Οριστική
2. «Παίξτε κουτσό, παιδιά» είπε η δασκάλα.
B. Υποτακτική
3. Σήμερα τα παιδιά στο σχολείο παίζουν κουτσό.
C. Προστακτική

Ερώτηση : 7 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρίσκω την έγκλιση του ρήματος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Χωρίζεστε
A. Οριστική
2. Χωριστείτε
B. Υποτακτική
3. Να χωριστείτε
C. Προστακτική

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο γ’ πρόσωπο του ενικού και δεν έχουν υποκείμενο κάποιο πρόσωπο ή αντωνυμία αλλά μία ολόκληρη πρόταση τα λέμε απρόσωπα ρήματα.


Ερώτηση : 9 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρίσκω την έγκλιση του ρήματος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Γράψε μου το τηλέφωνό σου σε ένα χαρτί.
A. Οριστική
2. Ελπίζω να μη γράψουμε απροειδοποίητο διαγώνισμα.
B. Υποτακτική
3. Γράψαμε διαγώνισμα.
C. Προστακτική

Ερώτηση : 10 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρίσκω την έγκλιση του ρήματος.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Διάβασέ μου μια παράγραφο.
A. Οριστική
2. Διαβάζει πολλά λογοτεχνικά βιβλία.
B. Υποτακτική
3. Πρέπει να διαβάζεις αρκετές ώρες για να γράψεις καλά στις εξετάσεις.
C. Προστακτική