Ενότητα 10


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Αν έρθεις στο πάρτι μου, θα περάσεις πολύ ωραία.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Θα ζητήσω τη βοήθειά σου, εάν δυσκολευτώ.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Δεν θα έχουμε χρήματα, αν δεν δουλεύουμε.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 6 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω ένα από τα τρία διαφορετικά είδη των μελλοντικών χρόνων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αύριο το απόγευμα θα διαβάζω βιβλία επιστημονικής φαντασίας (διαρκώς, συνέχεια, όλο το απόγευμα θα διαβάζω βιβλία επιστημονικής φαντασίας).
A. συνοπτικός ή στιγμιαίος μέλλοντας
2. Το απόγευμα θα διαβάσω ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας (απλώς λέω ότι θα διαβάσω, χωρίς όμως να φαίνεται πόσο θα διαρκέσει το διάβασμα).
B. συντελεσμένος μέλλοντας
3. Μέχρι να νυχτώσει, θα έχω διαβάσει το βιβλίο επιστημονικής φαντασίας που αγόρασα.
C. εξακολουθητικός μέλλοντας

Ερώτηση : 7 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω τον σωστό τύπο του μελλοντικού χρόνου στις παρακάτω προτάσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Του χρόνου θα παίζω στην ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου μας.
A. συντελεσμένος μέλλοντας
2. Θα γράψουμε διαγώνισμα αύριο.
B. συνοπτικός ή στιγμιαίος μέλλοντας
3. Την άλλη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η εργασία μας.
C. εξακολουθητικός μέλλοντας

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο υποθετικός λόγος αποτελείται από  δύο προτάσεις...


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η κύρια πρόταση δείχνει.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η υποθετική πρόταση δείχνει ...


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι υποθετικές προτάσεις αρχίζουν κυρίως


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η υποθετική πρόταση λέγεται:


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η κύρια πρόταση στις υποθετικές προτάσεις λέγεται:


Ερώτηση : 14 (10 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω σωστά τα είδη των επιρρημάτων:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. χθες
A. τροπικό
2. λίγο
B. τοπικό
3. έξω
C. ποσοτικό
4. ξαφνικά
D. χρονικό
5. κάτω
 
6. τώρα
 
7. επίσημα
 
8. σαφώς
 
9. εντελώς
 
10. πολύ
 

Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Αν διαβάζεις, θα γράψεις καλά.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση.

Αν δε σπουδάσεις, θα δυσκολευτείς να βρεις μια καλή δουλειά.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Θα πάμε διακοπές, αν πάρει άδεια ο πατέρας.


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να βρείτε αν το μαυρισμένο μέρος της πρότασης είναι υπόθεση ή απόδοση:

Θα χτυπήσεις, αν τρέχεις χωρίς προσοχή.


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε ποια λέξη είναι σωστά τονισμένη:


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω ένα από τα τρία διαφορετικά είδη των μελλοντικών χρόνων:

Θα πάω διακοπές στα Κουφονήσια.


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Eπιλέγω ένα από τα τρία διαφορετικά είδη των μελλοντικών χρόνων:

Όταν μεγαλώσω, θα πηγαίνω κάθε χρόνο διακοπές στα ελληνικά νησιά.