Ενότητα 9


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να αναγνωρίσετε τους συνδέσμους που βρίσκονται στα εισαγωγικά.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ''Όταν'' διαβάσεις αυτό το βιβλίο, θα μάθεις πολλά χρήσιμα πράγματα.
A. εναντιωματικός
2. Ήταν πολύ στενοχωρημένος ''γιατί'' έχασε το βιβλίο που του έδωσα.
B. χρονικός
3. Φοβήθηκε ''σαν'' είδε το ποντίκι.
C. αιτιολογικός
4. Χτες πήγα για δουλειά ''αν και'' είχα πυρετό.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως Ανεξάρτητες(Α) ή Εξαρτημένες(Ε).

Είμαι ευχαριστημένος
επειδή όλα πήγαν καλά σήμερα.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως Ανεξάρτητες (Α) ή Εξαρτημένες (Ε).

Αν δε βρέξει θα πάμε στη εξοχή. 


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως Ανεξάρτητες (Α) ή Εξαρτημένες (Ε).
 
Ήταν πολύ στενοχωρημένος γιατί έχασε το βιβλίο που του έδωσα. 


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως Ανεξάρτητες (Α) ή Εξαρτημένες (Ε).

Θα στενοχωρηθώ πολύ αν δεν πάμε σήμερα στην έκθεση βιβλίου.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τις μαυρισμένες προτάσεις ως Ανεξάρτητες (Α) ή Εξαρτημένες (Ε).

Επειδή ήταν αδιάβαστος, δεν ήρθε στο σχολείο σήμερα.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Σήμερα σηκώθηκα __________πρωί.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί έκανε ______ζέστη.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Οι δρόμοι είχαν ____________________κίνηση.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Πήγα στο μπάνιο κι έριξα ___________νερό στο πρόσωπό μου.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Την ώρα που τρώγαμε το πρωινό μας, ο αδερφός μου είχε μια ______ καλή ιδέα.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Στο λεωφορείο υπήρχε _______________ κόσμος.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Η ............... βροχή δεν κάνει πάντα καλό στις καλλιέργειες των αγροτών.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:

Από το μπαλκόνι είδε τον ............... κόσμο και τρόμαξε.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώστε τα κενά με το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ ή το επίρρημα πολύ:


Το ........... αλάτι που έβαλε στο φαγητό το έκανε αλμυρό.


Ερώτηση : 16 (4 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράψε Σ ή Λ προσέχοντας την ορθογραφία των σύνθετων λέξεων με την πρόθεση συν- .

συνγραφέας
συμμαζεύω
συμβαδίζω
συμμαθητής

Ερώτηση : 17 (3 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Γράψε Σ ή Λ προσέχοντας την ορθογραφία των σύνθετων λέξεων με την πρόθεση συν- .
     

σύνεφο
συνκάτοικος
συρρέω

Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξεις τη σωστή λέξη και να συμπληρώσεις τις προτάσεις:

· Η ……………………….τιμωρείται από το νόμο.


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξεις τη σωστή λέξη και να συμπληρώσεις τις προτάσεις:

Ο ………………………. με βοήθησε να βρω το βιβλίο που έψαχνα.

 


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξεις τη σωστή λέξη και να συμπληρώσεις τις προτάσεις:

· Η Βιολέτα διαβάζει πολλά βιβλία. Είναι πραγματική ………………….


Ερώτηση : 21 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσεις Ονοματικές (Ο) ή Ρηματικές (Ρ) φράσεις τις παρακάτω:                 

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αύξηση των τιμών ρύπανσης στην Αθήνα.
A. Ονοματικές
2. Συνεργάστηκαν γεωπόνοι και γεωργοί.
B. Ρηματικές
3. Συνεργασία γεωπόνων και γεωργών.
 
4. Καταστράφηκε το άγαλμα από τη ρύπανση
 
5. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εκπαίδευση.
 
6. Πτώση της τιμής του πετρελαίου.
 

Ερώτηση : 22 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τα είδη των υποτακτικών συνδέσμων.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ό,τι, πως, που
A. χρονικοί σύνδεσμοι
2. μήπως, μη(ν)
B. υποθετικοί σύνδεσμοι
3. αν, εάν, άμα, εφόσον, είτε… είτε, εκτός (κι) αν
C. ενδοιαστικοί/διστακτικοί σύνδεσμοι
4. όταν, όποτε, μόλις, πριν, αφού, μετά που, ώσπου, μέχρι που/να, ενώ, καθώς, όσο
D. ειδικοί σύνδεσμοι

Ερώτηση : 23 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τα είδη των υποτακτικών συνδέσμων.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. γιατί, διότι, επειδή, αφού, μια και/που
A. εναντιωματικοί – παραχωρητικοί σύνδεσμοι
2. αν και, ενώ, μολονότι, κι ας, και να, και αν
B. αιτιολογικοί σύνδεσμοι
3. που, ώστε
C. αποτελεσματικοί σύνδεσμοι

Ερώτηση : 24 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο υπάλληλος της βιβλιοθήκης, ο υπεύθυνος για την ταξινόμηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη των βιβλίων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά στους αναγνώστες.
A. βιβλιοκριτική
2. Η κριτική βιβλίου ή άλλου δημοσιευμένου κειμένου από ειδικό, η οποία δημοσιεύεται σε εφημερίδα ή περιοδικό
B. βιβλιοστάτης
3. Στήριγμα για τα βιβλία, ώστε να στέκονται όρθια στα ράφια
C. βιβλιοθηκάριος