Ενότητα 7


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το υποκείμενο μπορεί να είναι...


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το ρήμα φανερώνει  :


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα υποκείμενα βρίσκονται όλα:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Αντικείμενο είναι μια λέξη ή φράση που είναι πολύ στενά δεμένη με το ρήμα και τη βρίσκουμε:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Tο υποκείμενο φανερώνει:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τα ντραμς χτυπούν δαιμονισμένα.

Η λέξη με έντονη γραφή είναι:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι προβολείς ανάβουν.

Η λέξη με έντονη γραφή είναι:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Μισέλ πιάνει την κιθάρα του.

Η υπογραμμισμένη λέξη είναι:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Πατρίκ αρχίζει κι αυτός.

Η λέξη με έντονη γραφή είναι:


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Φανφάν μπαίνει στη μέση.

Η λέξη με έντονη γραφή είναι:


Ερώτηση : 11 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να χαρακτηρίσετε τα ρήματα ως μεταβατικά ή αμετάβατα.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Αναβοσβήνω τα φώτα στο ρυθμό της μουσικής.
A. μεταβατικό
2. Τα φώτα αναβοσβήνουν.
B. αμετάβατο
3. Τα ντραμς χτυπούν.
 
4. Ο Φανφάν και ο Ιβ χτυπούν τα ντραμς.
 

Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις:

Το ποτήρι είναι σχεδόν άδειο.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις,

 Αγόρασα τα εισιτήρια για τη συναυλία


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις,

 Ο θείος μου είναι μουσικός.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να σημειώσετε τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις,

 Ήταν πολύ στενοχωρημένος γιατί έχασε το βιβλίο που του έδωσα.


Ερώτηση : 16 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Γράψε Σ ή Λ.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Όταν μια πρόταση έχει θέση υποκειμένου, αντικειμένου ή κατηγορουμένου, χωρίζεται πάντα με κόμμα
A. Σ
2. Το αντικείμενο δεν μπορεί να είναι πρόταση
B. Λ
3. Το υποκείμενο μπορεί να είναι και μια ολόκληρη πρόταση που ξεκινάει με το να ή το ότι.
 

Ερώτηση : 17 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να βρείτε τι είναι το αντικείμενο στις παρακάτω προτάσεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Μισέλ πιάνει την κιθάρα του.
A. ουσιαστικό
2. Σβήνω τα φώτα της αίθουσας.
B. ονοματική φράση
3. Ο Ιβ μου εξήγησε καλά.
C. αντωνυμία
4. Οι χορδές κοντεύουν να σπάσουν.
D. πρόταση

Ερώτηση : 18 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα γράμματα που λείπουν: 

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Επιμέλ___α
A. ει
2. Πολυτέλ__α
B. ι
3. Ευθ__α
C. υ
4. Αδικ__α
D. οι
5. Οξ__α
 
6. Ομιλ__α
 

Ερώτηση : 19 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Γράψε Σ ή Λ προσέχοντας την ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. συντέλια
A. Σ
2. εκστρατεία
B. Λ
3. ζημειά
 
4. αξία
 
5. πολιτεία
 
6. λευτερειά
 

Ερώτηση : 20 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Τα ρήματα που έχουν αντικείμενο τα λέμε :
A. μεταβατικά
2. Τα ρήματα που δεν έχουν αντικείμενο τα λέμε :
B. αμετάβατα
3. Τα ρήματα που έχουν υποκείμενο μια πρόταση και όχι ένα πρόσωπο τα λέμε
C. απρόσωπα