3.Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Κάθε παράλληλος κύκλος ενώνει εκείνους τους τόπους της Γης, οι οποίοι απέχουν ίση απόσταση από τον Ισημερινό,  τόποι αυτοί έχουν το ίδιο .......... .


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι παράλληλοι που βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο δείχνουν ..........  γεωγραφικό πλάτος.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι παράλληλοι που βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο δείχνουν .......... γεωγραφικό πλάτος.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο μεγαλύτερος παράλληλος είναι ο .......... .


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το μήκος των παραλλήλων .......... όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό προς τους πόλους.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι μεσημβρινοί δείχνουν την απόσταση ενός τόπου δυτικά ή ανατολικά από τον Πρώτο .......... .


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

3Η απόσταση ενός τόπου από τον Πρώτο Μεσημβρινό λέγεται γεωγραφικό μήκος και μετριέται επίσης σε μοίρες από ..........  δυτικά .......... ανατολικά.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο Πρώτος Μεσημβρινός έχει γεωγραφικό μήκος .......... .


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Πρώτο Μεσημβρινό προς τα ανατολικά ή τα δυτικά.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

3Η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από τον Ισημερινό βόρεια ή νότια.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Οι αριθμοί που δηλώνουν σε ποιον μεσημβρινό και σε ποιον παράλληλο βρίσκεται ο τόπος αυτός.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το σύνολο των παραλλήλων και των μεσημβρινών της υδρογείου σφαίρας.