Β΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 3


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το τελευταίο γράμμα μιας λέξης ονομάζεται:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τελικά σύμφωνα στη γλώσσα μας είναι:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι ξένη;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι ξένη;


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι ξένη;


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω το δίψηφο φωνήεν που λείπει από την παρακάτω λέξη: π...δί


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω το δίψηφο φωνήεν που λείπει από την παρακάτω λέξη: ασκήσ...ς


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
Ερώτηση

Συμπληρώνω το δίψηφο φωνήεν που λείπει από την παρακάτω λέξη: ασκήσ...ς.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω το δίψηφο φωνήεν που λείπει από την παρακάτω λέξη: δεξαμενόπλ...ο.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω λέξεις έχει δίψηφο φωνήεν;


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις έχει δίψηφο φωνήεν;


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις έχει δίψηφο φωνήεν;


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ποια από τις παρακάτω λέξεις έχει δίψηφο φωνήεν;


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το δίψηφο σύμφωνο που λείπει από την παρακάτω λέξη: μελι...άνα.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το δίψηφο σύμφωνο που λείπει από την παρακάτω λέξη: πο...ίκι.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Επιλέγω το δίψηφο σύμφωνο που λείπει από την παρακάτω λέξη: φε...άρι.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ποια πρόταση είναι σωστά τονισμένες όλες οι λέξεις;


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ποια πρόταση είναι σωστά τονισμένες όλες οι λέξεις;


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ποια πρόταση είναι σωστά τονισμένες όλες οι λέξεις;


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Σε ποια πρόταση είναι σωστά τονισμένες όλες οι λέξεις;