2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω "Φτιάχνουμε πύργους"


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Έτσι γράφεται ο αριθμός τριάντα πέντε:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 45 έχει 4 δεκάδες και 5 μονάδες

 

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 56 έχει 6 δεκάδες και 5 μονάδες

 


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Ο αριθμός 45 έχει:

 

Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 54 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 45.

 

Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 47 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 39.

 

Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 24 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 43.

 

Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 64 είναι μικρότερος από τον αριθμό 87.

 

Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 84 είναι μικρότερος από τον αριθμό 83.

 

Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο αριθμός 34 είναι μικρότερος από τον αριθμό 29.