Κεφάλαιο 1o: Προσανατολισμός στο χώρο

Σωστό/Λάθος


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο Μάγος στέκεται πιο ψηλά απ όλους!


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η πριγκίπισσα στέκεται ανάμεσα στο πρίγκιπα και το Μάγο


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Υπάρχουν σύννεφα πάνω στον ουρανό.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Το βιβλίο βρίσκεται πιο χαμηλά απ΄όλους!


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η πριγκίπισσα στέκεται πίσω από το Μάγο!


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο Μονόκερος βρίσκεται πιο πάνω απ΄όλους