Κεφάλαιο 3


Ερώτηση : 1 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αν έχουμε τον αριθμό 14.567 :

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. το 6 δείχνει:
A. μονάδες
2. το 7 δείχνει:
B. δεκάδες
3. το 5 δείχνει:
C. εκατοντάδες
4. το 4 δείχνει:
D. χιλιάδες

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το 5 στον αριθμό 13785 δείχνει:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το 5 στον αριθμό 16.256 δείχνει:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το 5 στον αριθμό 12.561 δείχνει:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το 5 στον αριθμό 15.899 δείχνει:


Ερώτηση : 6 (5 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Να συμπληρώσετε τα κενά:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 3Ε=…………..Μ
A. 300
2. 5Ε=…………..Μ
B. 600
3. 13Ε=…………..Μ
C. 1.300
4. 4Χ=…………..Μ
D. 500
5. 6Ε=…………..Μ
E. 400