Κεφάλαιο 2


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Πώς αναλύουμε έναν τετραψήφιο αριθμό;

Το τελευταίο ψηφίο δεξιά δείχνει τις μονάδες Μ, το αμέσως επόμενο δεξιά δείχνει τις δεκάδες Δ , το αμέσως επόμενο τις εκατοντάδες Ε και το ακριβώς επόμενο τις χιλιάδες Χ.

Π.χ 5698=5000+600+90+8


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι είναι η αριθμογραμμή;


Ερώτηση : 3 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Αντιστοίχισε τη σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 345+40=
A. 359
2. 236+123=
B. 686
3. 254+432=
C. 385
4. 367+232=
D. 599

Ερώτηση : 4 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρες τη σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 3Ε 4Δ 8Μ=
A. 502
2. 6Ε 4Δ 5Μ=
B. 739
3. 5Ε Ο4 2Μ=
C. 348
4. 7Ε 3Δ 9Μ=
D. 645

Ερώτηση : 5 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Βρες τη σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 645-231=
A. 511
2. 534-23=
B. 551
3. 875-324=
C. 414
4. 745-631=
D. 114

Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Πώς προσθέτουμε τετραψήφιους αριθμούς;