Κεφάλαιο 1


Ερώτηση : 1 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 1

Οι παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ή λάθος;

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 5>3
A. σωστό
2. 5>33
B. λάθος
3. 201<32
 
4. 22<33
 
5. 21<13
 
6. 523>313
 
7. 35>35
 
8. 35=35
 

Ερώτηση : 2 (8 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 2

Βρες την σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 400+50+3=
A. 354
2. 500+40+3=
B. 453
3. 300+50+4=
C. 543
4. 300+40+5=
D. 200
5. 400:2=
E. 70
6. 350:5=
F. 345
7. 500:25=
G. 25
8. 500:20=
H. 20

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση 3

Να γραφούν όλοι οι διψήφιοι  αριθμοί που δημιουργούνται από τα ψηφία 6 και 4.


Ερώτηση : 4 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση 4

Αντιστοίχισε την σωστή απάντηση.

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. 3Δ 5Μ
A. 24
2. 2Δ 4Μ
B. 214
3. 2Ε 0Δ 4Μ
C. 204
4. 2Ε ΟΔ 14Μ
D. 35