Δ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 4


Ερώτηση : 1 (6 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

-Βρες το είδος των παρακάτω προτάσεων και επίλεξε αν είναι απλές ή σύνθετες σύνθετες:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Ο Ανέστης και ο Δημήτρης είναι αδέλφια.
A. Απλές
2. Η Ιωάννα είναι πέντε ετών.
B. Σύνθετες
3. Το παιδί πήρε το μαχαίρι και το πηρούνι
 
4. Η γάτα γέννησε δύο γατάκια.
 
5. Ο παππούς κοιμάται.
 
6. Το σπίτι θα βαφτεί άσπρο, μπεζ, γαλάζιο.
 

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.A αντίστοιχα:

Να της δώσεις το δώρο.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.A αντίστοιχα:

Έφερε το βιβλίο που του δάνεισα.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.Α αντίστοιχα:

Πήγαινε να τον φωνάξεις.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.Α αντίστοιχα:

Έβγαλα βόλτα τον σκύλο


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.Α αντίστοιχα:

Της είπα ένα μυστικό


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο.Α αντίστοιχα:

Έσπασε το πόδι της καρέκλας.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να  γράψεις τι είναι οι μαυρισμένες λέξεις, αδύνατοι τύποι αντωνυμιών ή οριστικά άρθρα σημειώνοντας Α ή Ο αντίστοιχα:

Διάβασα το μάθημα και το έμαθα καλά


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διάλεξε τη σωστή γενική πτώση των παρακάτω ουσιαστικών:

ο κατάλογος


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διάλεξε τη σωστή γενική πτώση των παρακάτω ουσιαστικών:

δάσκαλος


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διάλεξε τη σωστή γενική πτώση των παρακάτω ουσιαστικών:

χείμαρρος


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Διάλεξε τη σωστή γενική πτώση των παρακάτω ουσιαστικών:

δήμαρχος


Ερώτηση : 13 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Eπιλέγω  τη σωστή κατάληξη έτσι ώστε να παράγονται ρήματα από τις παρακάτω λέξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. ψάρι
A. -αίνω
2. βαρύς
B. -εύω
3. φως
C. -ιάζω
4. κατσούφης
D. -ίζω

Ερώτηση : 14 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω τη σωστή κατάληξη έτσι ώστε να παράγονται ρήματα από τις παρακάτω λέξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. αγορά
A. -εύω
2. ρύθμιση
B. -ίζω
3. σημάδι
C. -άζω
4. δακρ
D. -ύζω

Ερώτηση : 15 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Επιλέγω  τις σωστές καταλήξεις:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. δαν-
A. -ύζω
2. αθρ-
B. -ίζω
3. καθαρ-
C. -οίζω
4. κατακλ-
D. -είζω

Ερώτηση : 16 (3 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω με ι,υ,η,ει

το μολβι
δνω
το δίχτ

Ερώτηση : 17 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω με ε ή αι

κατεβνω
ανεβνω