18ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 10) β


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων:

Σοφίζονταν κωμικά καμώματα, να διασκεδάσουν.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων:

Άρχισε πια να βγαίνει ο ήλιος στον ουρανό.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων:

Άρχισε πια να βγαίνει ο ήλιος στον ουρανό.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:
Δούλεψα όσο πιο πολύ μπορούσα.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Ο λεβέντης ποτέ δεν ξεχνιέται, όσα χρόνια και να περάσουν.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Το μικρό σκυλάκι με κοιτούσε έντονα, σαν να μου έλεγε κάτι.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Κοιμόσουν τόσο ήρεμα, που ένιωσα απίστευτη γαλήνη.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Θα εκτελέσω την αποστολή όπως επιθυμείτε.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τι δηλώνουν οι παρακάτω αναφορικές προτάσεις:

Χρειάζεσαι ποδήλατο γυμναστικής, που να σου εξαφανίσει τα περιττά κιλά.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ολικής άγνοιας και ποιες είναι Μερικής άγνοιας. 

Τον ρώτησα ποιος του δάνεισε το βιβλίο.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ολικής άγνοιας και ποιες είναι Μερικής άγνοιας. 

Απορούσε αν έπαθε κάτι ο φίλος του.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ολικής άγνοιας και ποιες είναι Μερικής άγνοιας. 

Αμφιβάλλει αν θα δεχτεί τη βοήθειά της.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ολικής άγνοιας και ποιες είναι Μερικής άγνοιας. 

Εξετάζουμε σε ποια θερμοκρασία παγώνει το νερό.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επισημάνετε ποιες από τις πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι Ολικής άγνοιας και ποιες είναι Μερικής άγνοιας. 

Λογάριασε πόσο του στοίχισε το αυτοκίνητο.


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να δηλώσουμε το τέλος μιας περιόδου με ολοκληρωμένο νόημα βάζουμε.......


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να υπονοήσουμε κάτι που εννοείται εύκολα ή που δε θέλουμε να πούμεβάζουμε.......


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να δηλώσουμε το τέλος μιας ημιπεριόδου βάζουμε.......


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Για να επεξηγήσουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό βάζουμε.......