14ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 8) α


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Περίοδος ονομάζεται ένα τμήμα λόγου που εκτείνεται από τελεία σε τελεία. 


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η περίοδος αποτελείται μόνο από δύο προτάσεις.  


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Μία κύρια πρόταση λέγεται και ανεξάρτητη.  


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Μία κύρια πρόταση δε μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο.  


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Μία δευτερεύουσα πρόταση δε μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο.  


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Μια εξαρτημένη πρόταση μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η εξαρτημένη πρόταση συμπληρώνει το νόημα μιας άλλης πρότασης.  


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Σύνδεσμοι ονομάζονται άκλιτες λέξεις που συνδέουν μόνο δευτερεύουσες προτάσεις μεταξύ τους.  


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Παρατακτική σύνδεση έχουμε όταν έχουμε δύο ή περισσότερες προτάσεις που συνδέονται με παρατακτικούς συνδέσμους (π.χ. και, λοιπόν, δηλαδή κ.λπ.).  


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Οι δευτερεύουσες προτάσεις μεταξύ τους συνδέονται μόνο με υποτακτική σύνδεση.  


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ασύνδετο σχήμα ονομάζεται η απλή παράθεση στοιχείων στο λόγο που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς κάποια συνδετική λέξη μεταξύ τους.  


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Ο Γιώργος πλύθηκε, ντύθηκε.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Ο Γιώργος πλύθηκε και ντύθηκε .


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Λυπάμαι, που σε στενοχώρησα.


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Eρώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Θέλεις να του μιλήσω εγώ;


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Έσκυψε πάνω του και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί.


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που αφορά στην σύνδεση των προτάσεων:

Ή μπες μέσα ή βγες έξω.