13ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 7) α


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Όλα έγιναν μια μέρα  του  καλοκαιριού.

Το άρθρο μια είναι αόριστο.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Ο  Γιώργος και η αδερφή του η Ελένη, πήγαν στο χωριό της  μητέρας τους.

Το άρθρο της  είναι αόριστο.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η μητέρα μαγείρεψε κάποια από τα  αγαπημένα μου φαγητά.

Το άρθρο τα είναι αόριστο.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Μετά το τραπέζι τα παιδιά μάζεψαν τα  πιάτα  από το τραπέζι.

Το άρθρο τα είναι οριστικό.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Η Μαρία  πήρε στα χέρια της τη  γάτα και τη χαϊδεψε.

Το άρθρο τη  είναι αόριστο.


Ερώτηση : 6 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Mικρή λέξη που χρησιμοποιούμε πριν από ένα ουσιαστικό.
A. λεξικά επιθήματα
2. Mικρή λέξη που χρησιμοποιούμε πριν από ένα ήδη γνωστό πρόσωπο, αντικείμενο κ.λπ.
B. αόριστο άρθρο
3. Mικρή λέξη που χρησιμοποιούμε πριν από ένα άγνωστο εντελώς πρόσωπο, αντικείμενο κ.λπ.
C. οριστικό άρθρο
4. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λέξεων και προέρχονται από παλαιότερες φράσεις της γλώσσας μας.
D. άρθρο

Ερώτηση : 7 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Ερώτηση

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Περιγραφή στην οποία δεν αναμειγνύονται προσωπικές απόψεις του ομιλητή ή του συγγραφέα .
A. αντικειμενική περιγραφή
2. Περιγραφή στην οποία εκφράζονται συναισθήματα και προσωπικές απόψεις του ομιλητή ή του συγγραφέα.
B. υποκειμενική περιγραφή

Ερώτηση : 8 (3 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Πολλαπλές Απαντήσεις)
Ερώτηση

Χαρακτηριστικά της γλώσσας της περιγραφής:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσεις τα προθήματα.

άπονος


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το πρόθημα.

αναδάσωση 


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην  παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το πρόθημα.

μετεξεταστέος 


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το πρόθημα.

ξεσκεπάζω


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το επίθημα.

αδελφούλα


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το επίθημα.

φωνακλάς 


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Στην παρακάτω παράγωγη λέξη να εντοπίσετε το επίθημα.

γεωγραφία