12ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 6) β


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τον όρο που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους του συνόλου.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τον όρο που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους του συνόλου.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τον όρο που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους του συνόλου.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Να επιλέξετε τον όρο που δεν ταιριάζει με τους υπόλοιπους του συνόλου.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην  πρόταση: “Μου έκανε σινιάλο από μακριά.”  άμεσο αντικείμενο είναι:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση:  “Το θέαμα του κόλπου ήταν αληθινά ονειρώδες.”, το κατηγορούμενο είναι:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση: “Το αυτοκίνητο είναι του Κώστα.”, η μαυρισμένη λέξη είναι:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση: ” Το άφησε σ’ ένα δωμάτιο του σπιτιού.”, η μαυρισμένη λέξη είναι:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στην πρόταση: “Ο Βασίλης, ο φύλακας του εργοστασίου, αρρώστησε” η μαυρισμένη φράση λειτουργεί ως παράθεση.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στην πρόταση:  “Ένα από τα παιδιά της παρέας μας, ο Γιώργος, αρίστευσε φέτος στις εξετάσεις.”, η μαυρισμένη φράση λειτουργεί ως επεξήγηση.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ερώτηση

Στην πρόταση: “Αυτό μόνο να αποφεύγεις, τις κακές παρέες” η μαυρισμένη φράση λειτουργεί ως παράθεση.


Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Οι πτώσεις μάς δείχνουν τη που μπορούν να έχουν οι ονοματικές φράσεις (ΟΦ) μεταξύ τους.
Για παράδειγμα, στη φράση το μεγαλύτερο μουσείου του κόσμου η ΟΦ του κόσμου, την ΟΦ το μεγαλύτερο μουσείο.
Όταν η ΟΦ που προσδιορίζει μια άλλη ΟΦ βρίσκεται σε διαφορετική πτώση από αυτή, ονομάζεται προσδιορισμός.
Όταν η ΟΦ που προσδιορίζει μια άλλη ΟΦ βρίσκεται στην ίδια πτώση με αυτή, ονομάζεται προσδιορισμός.