11ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 6) α


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Τι ρόλο παίζει η πτώση ενός ουσιαστικού μέσα στη πρόταση;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση «Η ζωγραφική ανήκει στις καλές τέχνες.» , η ζωγραφική είναι:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση «Ο ζωγράφος έδωσε στο άλογο πνοή και δύναμη», υποκείμενο είναι:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το υποκείμενο μιας πρότασης βρίσκεται σε πτώση:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το κατηγορούμενο:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το κατηγορούμενο:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση: «Θεωρούν το Ρέμινγκτον σπουδαίο.», το σπουδαίο είναι:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση: «Ο καβαλάρης φαίνεται επιβλητικός» το φαίνεται είναι:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Το αντικείμενο μιας πρότασης βρίσκεται σε πτώση:


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Στην πρόταση «Μετέφεραν τον πίνακα με προσοχή.» τον πίνακα είναι:


Ερώτηση : 11 (6 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Χαλαρή Ταυτοποίηση)
Ερώτηση

Σημείωσε για  κάθε πρόταση ( Ε) αν η μαυρισμένη φράση είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός ή (Ο) αν η υπογραμμισμένη φράση είναι ονοματικός προσδιορισμός.

Σήμερα θα φάμε

This text is bold.

στο σπίτι της γιαγιάς .
Η προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται.
Πήρε μαζί της μια βαλίτσα ρούχα.
Μου έκανε παρατήρηση η καθηγήτρια των Γαλλικών, η κυρία Πετρίδου.
Ο ελληνικός στρατός εφοδιάστηκε με νέα άρματα μάχης.
Οι γλάροι ανήκουν στα πουλιά της θάλασσας.