10ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 5)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “ στεναχωρήθηκα πολύ με την αποτυχία σου” το ρήμα είναι:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “Παραδέχθηκε μπροστά σε όλους το σφάλμα του” το ρήμα είναι:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “Δανείστηκε χρήματα για το καινούριο σπίτι” είναι:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “Θα διαβάζω όλες τις διακοπές για τις εξετάσεις του Ιουνίου” το ποιόν ενέργειας είναι:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην πρόταση: “έχετε πλέον καταλάβει το λάθος σας” το ποιόν ενέργειας είναι συντελεσμένο.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην πρόταση: “τα φύλλα παρασύρθηκαν απ’ το νερό της βροχής” το ρήμα είναι παθητικής φωνής και ενεργητικής διάθεσης.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην πρόταση: “απαιτεί και θυμάται” το ρήμα είναι β’ συζυγίας και β’ τάξης.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το ρήμα “τραγουδάει” ανήκει στην β’ συζυγία και στη β’ τάξη.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Στην πρόταση: “ έτρεχε και γελούσε συνέχεια” τα ρήματα είναι ενεργητικής φωνής και ενεργητικής διάθεσης.


Ερώτηση : 10 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Φανερώνει ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.
A. συνδετικά
2. Τύποι που καθορίζουν την έννοια και τη μορφή του ρήματος.
B. συζυγίες
3. Κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα ρήματα ανάλογα με την κατάληξή τους .
C. παρεπόμενα του ρήματος
4. Ρήματα τα οποία συνοδεύονται από κατηγορούμενο.
D. ρήμα

Ερώτηση : 11 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Είχες πολύ δύσκολη μέρα, χρειάζεσαι............(κουράζω).
A. περιστροφή
2. Για να πετύχεις στις εξετάσεις χρειάζεται πάνω απ’ όλα υπομονή και .............(μένω).
B. διαγραφή
3. Η γη μέσα σε 24 ώρες κάνει μια πλήρη................. (στρέφω) γύρω από τον εαυτό της.
C. ξεκούραση
4. Έγινε .......... (γράφω) του αρχείου από τον υπολογιστή γιατί ήταν πολύ παλιό.
D. επιμονή

Ερώτηση : 12 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Οι ναυαγοσώστες επιβάλλεται να γνωρίζουν τεχνητή __________ (πνέω).
A. αντιγραφή
2. Οι επιτηρητές κοιτούσαν καχύποπτα τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, μη κάνουν __________ (γράφω).
B. αναπνοή
3. Ζήτησα πολύ ευγενικά από το γείτονα να χαμηλώσει την __________ (τείνω) του ραδιοφώνου του.
C. ένταση
4. Ο γιατρός με διαβεβαίωσε ότι δε __________ (τρέχω) λόγος να μπει η μικρή στο νοσοκομείο.
D. συντρέχει

Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έγινε θερμή __________ (καλώ) προς τους μαθητές να κάνουν ησυχία.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το Σάββατο που πέρασε συμμετείχα σε ένα σεμινάριο για την προστασία του __________ (βάλλω).