9ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 5)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα: τρέχω, παλεύω, περπατώ είναι ρήματα δράσης.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το ύφος ενός κειμένου δεν επηρεάζεται καθόλου από τους χρόνους των ρημάτων.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο Αόριστος και ο Παρατατικός ανήκουν στους παρελθοντικούς χρόνους.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο Ενεστώτας και ο Μέλλοντας καθιστούν την αφήγηση ζωντανή και παραστατική.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Αφήγηση ονομάζεται η εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα: μίλησα, γελάσανε και είπαν ανήκουν στην α’ συζυγία.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα: διαφέραμε, αποφάσισα, σκεφτόμουν και έγραφα ανήκουν στην παθητική φωνή.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Τα ρήματα: είμαι, γίνομαι, ονομάζομαι και λέγομαι είναι συνδετικά.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξετε τη φωνή στην οποία ανήκει το παρακάτω ρήμα: κάθομαι


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξετε την φωνή στην οποία ανήκει το παρακάτω ρήμα: διαβαίνεις


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξετε την φωνή στην οποία ανήκει το παρακάτω ρήμα: Κρατούσες


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξετε την φωνή στην οποία ανήκει το παρακάτω ρήμα: ονομάζεσαι


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “ Η βροχή ποτίζει τα χωράφια” το ρήμα είναι:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση: “Ο Γιάννης στηρίχτηκε σε μια καρέκλα για να μην πέσει” τα ρήματα είναι: