7ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 4)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τι είναι πρόταση;


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μία πρόταση αποτελείται από:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν επιτελεί η ονοματική φράση της πρότασης;


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το επίθετο συμφωνεί με το ουσιαστικό που προσδιορίζει ως προς:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι μετοχές παθητικού παρακειμένου λειτουργούν και ως:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το ρόλο επιθετικού προσδιορισμού μπορούν να πάρουν:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα ουσιαστικά ανάλογα με τον αριθμό των καταλήξεων που παρουσιάζουν στις βασικές τους πτώσεις χωρίζονται σε:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο σκοπός, η άνοδος είναι ουσιαστικά:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο κανόνας, η αξία είναι ουσιαστικά:


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ποιοι είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί που εμπλουτίζουν τη γλώσσα μας με νέες λέξεις;


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση :“ Δεξιά μας βλέπουμε τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα”, επιθετικός προσδιορισμός είναι η λέξη:


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα ουσιαστικά “κανόνας, αποστολείς, ταμίες” ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών:


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα ουσιαστικά “τα καθήκοντα, λέξεις, βαρκάρηδες” ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το επίθετο ο παχύς στην ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους είναι:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το επίθετο ο ταχύς στη γενική πληθυντικού, αρσενικού γένους είναι:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η φράση “το ευρύ νομοθετικό πλαίσιο” στην αιτιατική πληθυντικού είναι:


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα ουσιαστικά “ο πύργος, την είσοδο” ανήκουν στην κατηγορία των ουσιαστικών: