5ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 3)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
H αναπαράσταση με λόγο των χώρων, προσώπων, αντικειμένων, φαινομένων κ.λ.π. λέγεται:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η περιγραφή ακολουθεί


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στα περιγραφικά κείμενα κυριαρχεί ο:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μία περιγραφή μπορεί να είναι:


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε ποιο από τα παρακάτω είδη δε συναντούμε περιγραφικά κείμενα:


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων, πραγματικών ή φανταστικών λέγεται:


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η αφήγηση οργανώνεται:


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση “Αποβιβαστήκαμε στο λιμανάκι της μονής κι ανεβήκαμε ως την πύλη της από ένα έρημο, πλακόστρωτο μονοπάτι” τα επίθετα είναι:


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Στην πρόταση “Πρέπει να φανταστεί κανείς έναν πελώριο βράχο και στην απέναντι πλευρά να ορθώνεται ένα θεόρατο φρούριο” τα επίθετα είναι:


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα παρακάτω ρήματα “αντιπαθώ , μελαγχόλησα” είναι:


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τα παρακάτω ρήματα: “ισοπεδώνω, ζυμώνω, ανεβαίνω” είναι:


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι λέξεις που δείχνουν τη χρονική σειρά των γεγονότων είναι: