3ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 2)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Μία έκθεση ιδεών απαρτίζεται από πρόλογο, κύριο θέμα και επίλογο.


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Κάθε παράγραφος δίνει πληροφορία μόνο για ένα θέμα χωρίς να περιέχει άλλες πληροφορίες.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Κάποιες φορές η κατακλείδα παραλείπεται.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το εσωτερικό της παραγράφου δεν παρουσιάζει πάντα συνοχή.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Οι συνδετικές λέξεις δηλώνουν: αντίθεση, επεξήγηση, συμπέρασμα, παράδειγμα κ.λπ.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το μοναδικό εξωτερικό γνώρισμα μιας παραγράφου είναι το περιθώριο που αφήνουμε στην αρχή της .


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ως επιτονισμό χαρακτηρίζουμε τις αυξομειώσεις της φωνής, της παύσης κλπ.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Οι λέξεις: κάτι, κάποιος, πράγμα, μέρος, είναι λέξεις ασαφούς σημασίας.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο προφορικός λόγος χαρακτηρίζεται από επισημότητα.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται μόνο από επισημότητα.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξεις τον όρο που δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους όρους του συνόλου.


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξεις τον όρο που δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους όρους του συνόλου.


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξεις τον όρο που δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους όρους του συνόλου.


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Να επιλέξεις τον όρο που δεν έχει σχέση με τους υπόλοιπους όρους του συνόλου.