2ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 1)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση : “Εγω κοιτούσα τη βιβλιοθήκη ” είναι:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση: “Ο χρόνος είναι χρήμα” είναι:


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση: “Πόσο δε μ’ αρέσει αυτό το χρώμα” είναι:


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η πρόταση: “Όλοι τους μοιάζουν ικανοποιημένοι και σίγουροι για τον εαυτό τους” είναι επαυξημένη.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η πρόταση: “Το λύκειο είναι ένα τεράστιο κτίριο με τέσσερα πατώματα” είναι Σύνθετη.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η πρόταση: “Μη μιλάτε δυνατά” είναι προστακτική.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Οι προτάσεις ως προς το περιεχόμενό τους διακρίνονται σε αποφαντικές, προστακτικές και σύνθετες.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η πρόταση “Γράψαμε διαγώνισμα στα μαθηματικά ” είναι αποφαντική.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η πρόταση: “ Η μητέρα κουράστηκε πολύ με τις δουλειές του σπιτιού ” είναι επαυξημένη.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επικοινωνία είναι η ............... μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Για να υπάρξει επικοινωνία χρειαζόμαστε ένα(ν) ............


Ερώτηση : 12 (2 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Πομπός είναι αυτός που :
A. ακούει (ο ακροατής), ή διαβάζει(ο αναγνώστης)
2. Δέκτης είναι αυτός που :
B. μιλάει (ο ομιλητής), ή γράφει (ο συγγραφέας)

Ερώτηση : 13 (4 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Γραμματικά οργανωμένο σύνολο λέξεων.
A. Πρόταση
2. Μια πρόταση με ολοκληρωμένο νόημα.
B. Απλή
3. Μια πρόταση από την οποία λείπουν στοιχεία.
C. Επαυξημένη
4. Μια πρόταση που εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά περιέχει επιπλέον στοιχεία.
D. Ελλειπτική

Ερώτηση : 14 (3 βαθμοί)

Ταίριασμα
Αντιστοίχισε:

Στήλη Α Κάντε την αντιστοιχία Στήλη B
1. Πρόταση που προσφέρει μια πληροφορία.
A. Επιφωνηματική
2. Πρόταση που χρησιμοποιείται για να ζητήσουμε κάτι, να παρακαλέσουμε.
B. Προστακτική
3. Πρόταση που εκφράζει ένα έντονο συναίσθημα.
C. Αποφαντική