1ο Τest αξιολόγησης (Ενότητα 1)


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Συνθήκες επικοινωνίας είναι ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος (το περιβάλλον, οι σχέσεις των συνομιλητών κ.α.)


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Δέκτης είναι αυτός που στέλνει το μήνυμα.


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Πολυτροπικά κείμενα ονομάζονται μόνο τα γραπτά κείμενα.


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο γλωσσικός κώδικας είναι ένα σύστημα σημείων, όχι απαραίτητα με κανόνες και αρχές. Xρησιμοποιείται για να επικοινωνούμε.


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Δύο είναι τα είδη γλωσσικής επικοινωνίας: η προφορική και η γραπτή.


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Το τηλέφωνο είναι ένα μέσο μετάδοσης μηνύματος.


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Η γλώσσα της χημείας δεν εντάσσεται σε κάποιο κώδικα επικοινωνίας.


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ένας πομπός και ένας δέκτης θα πρέπει να χρησιμοποιούν ίδιο κώδικα επικοινωνίας για να μπορέσουν να συνεννοηθούν.


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Ο τρόπος μεταβίβασης ενός μηνύματος είναι πάντα τεχνητός.


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Σωστό / Λάθος
Όλες οι επιστολές έχουν το ίδιο γλωσσικό ύφος ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται.


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά είδη προτάσεων για να:


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μπορούμε να ζητήσουμε μια πληροφορία χρησιμοποιώντας:


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι προτάσεις που δεν έχουν άρνηση ονομάζονται:


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η στίξη μας βοηθάει να δηλώσουμε:


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Για να δείξω θαυμασμό βάζω στο τέλος της πρότασης:


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο ηλεκτρονικός κώδικας:


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σύνθετη ονομάζεται η πρόταση:


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση «είναι χαρούμενος» είναι:


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση «το πεινασμένο ζώο έφαγε λαίμαργα την τροφή του» είναι:


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η πρόταση: "Αύριο θα γράψουμε διαγώνισμα στο σχολείο" είναι: