Α΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Προβολή Άσκησης

Ενότητα 3


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις συλλαβές που ταιριάζουν:

....νάτα     


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

 Συμπληρώνω τις συλλαβές που ταιριάζουν:

 ....ράιδα.       


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις συλλαβές που ταιριάζουν:

....μισμα.  


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις συλλαβές που ταιριάζουν:

κανό.... .        


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τις συλλαβές που ταιριάζουν:

σταγό.... .      


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το γράμμα που ταιριάζει:

κι...άρα.         


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το γράμμα που ταιριάζει:

ζ...μάρι.         


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το γράμμα που ταιριάζει:

...ακέτα.           


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το γράμμα που ταιριάζει:

...λιος.              


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το γράμμα που ταιριάζει:

τ...ρί.  


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το κεφαλαίο του γράμματος "α":               


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το κεφαλαίο του γράμματος "γ":


Ερώτηση : 13 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το κεφαλαίο του γράμματος "δ":               


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Βρίσκω το κεφαλαίο του γράμματος "η":                 


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

για… .         


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

κερά… .     


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

μαλ… .        


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

χέ… .                  


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

κε… .           


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερώτηση

Συμπληρώνω τη συλλαβή που λείπει:

μη… .