Α΄Δημοτικού Γλώσσα Demo

Αποτελέσματα Άσκησης

Ενότητα 1

Επώνυμο:
Όνομα:
Ερώτηση: 1
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Τό...ι.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

β

 

δ

 

π

ξ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 2
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Τό...ο.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

β

 

δ

 

π

 

ξ

Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 3
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Τα...ί.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

β

 

δ

 

ξ

π

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 4
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Πα...ί.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

β

 

δ

 

π

ξ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 5
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Πο...ά.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

γ

 

κ

 

ζ

 

τ

Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 6
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Πί...α.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

γ

 

κ

 

ζ

 

τ

Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 7
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Κό...α.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

γ

 

τ

ζ

 

κ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 8
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Γά...α.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

τ

γ

 

δ

 

σ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 9
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Μα...ά.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

μ

τ

 

θ

 

β

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 10
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Μέ...ι.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

θ

 

κ

 

λ

μ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 11
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Έ...α. Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

θ

 

κ

 

λ

μ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 12
Ερώτηση

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει:


Ό...α.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

θ

 

κ

 

λ

μ

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 13
Ερώτηση

Γράφω τη συλλαβή που ταιριάζει:


....δι.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

βά

 

βι

 

βό

βά

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 14
Ερώτηση

Γράφω τη συλλαβή που ταιριάζει:


....τα.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

γά

γέ

 

γί

 

γό

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 15
Ερώτηση

Γράφω τη συλλαβή που ταιριάζει:


....σος.Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο

δέ

 

δά

δί

 

δό

 
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1.00
Ερώτηση: 16
Ερώτηση

Γράφω τη συλλαβή που ταιριάζει:


....ρό.νο

 

νε

 

νι

 

να

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 17
Ερώτηση

Βρίσκω ποια λέξη έχει τη συλλαβή "πα-":δάσος 

 

μαμά

 

νάνος

 

παπί

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 18
Ερώτηση

Βρίσκω ποια λέξη έχει τη συλλαβή "μα-":δάσος

 

μαμά

 

νάνος

 

παπί

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 19
Ερώτηση

Βρίσκω ποια λέξη έχει τη συλλαβή "δα-":δάσος 

 

μαμά

 

νάνος 

 

παπί

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00
Ερώτηση: 20
Ερώτηση

Βρίσκω ποια λέξη έχει τη συλλαβή "να-":δάσος 

 

μαμά 

 

νάνος 

 

παπί

 
Βαθμολογία ερώτησης: 0.00

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 15.00 / 20.00