Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
1.1 Tιτανομαχία 21-07-2016 17:17 / - - -
Eνότητα 1 13-04-2017 14:42 / - - -
Kεφάλαιο 1 05-01-2018 01:52 / - - -