Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Demo Ε΄Δημοτικού (EDIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γεωγραφία Ε΄Δημοτικού (EDIM105)
Γλώσσα Ε΄Δημοτικού (EDIM102)
Ε΄Δημοτικού Mentoring μελέτης Μαθηματικά παλιό (EDIM112)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Γεωγραφία demo (DIM113)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Ε΄Δημοτικού Γλώσσα (EDIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Γλώσσα demo (EDIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Ε΄Δημοτικού Ιστορία demo (DIM112)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Ε΄Δημοτικού Μαθηματικά demo (AGYM120)
.
Θρησκευτικά Ε΄Δημοτικού (EDIM104)
Ιστορία Ε΄Δημοτικού (EDIM103)
Μαθηματικά Ε΄Δημοτικού (EDIM101)
Μελέτη Περιβάλλοντος Ε΄Δημοτικού (EDIM107)
Φυσική Ε΄Δημοτικού (EDIM106)
Φυσική Ε΄Δημοτικού demo (EDIM106)
.