Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Demo Δ΄Δημοτικού (DDIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γλώσσα Δ΄Δημοτικού (DDIM103)
Δ΄Δημοτικού Γλώσσα (DDIM107)Δήμητρα Παπαχρήστου
Δ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo (DDIM1071)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Δ΄Δημοτικού Ιστορία demo (DIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
Δ΄Δημοτικού Μαθηματικά (DDIM109)Δήμητρα Παπαχρήστου
Δ΄Δημοτικού Μαθηματικά demo (DDIM1091)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Θρησκευτικά Δ΄Δημοτικού (DDIM105)
Ιστορία Δ΄Δημοτικού (DDIM104)
Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού (DDIM102)
Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού Μελέτη Οn line (DDIM106)Δήμητρα Παπαχρήστου