Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Β΄Δημοτικού Γλώσσα (DIM104)Δήμητρα Παπαχρήστου
Β΄Δημοτικού Μαθηματικά (DIM105)Δήμητρα Παπαχρήστου