Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α΄Δημοτικού Γλώσσα (ADIM1021)Δήμητρα Παπαχρήστου
Α΄Δημοτικού Γλώσσα (ADIM102)Δήμητρα Παπαχρήστου
Α΄Δημοτικού Γλώσσα Demo (ADIM1021)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Α΄Δημοτικού Μαθηματικά (ADIM101)Δήμητρα Παπαχρήστου