Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A΄ Γυμνασίου Iστορία Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (GYM121)Δήμητρα Παπαχρήστου
Στ΄Δημοτικού Ιστορία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (GYM120 )Δήμητρα Παπαχρήστου
Συνώνυμα Αντώνυμα (GYM122)Δήμητρα Παπαχρήστου
Σχολικά Βοηθήματα (GYM119)Δήμητρα Παπαχρήστου