Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Στ΄ Δημοτικού Γεωγραφία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (DIM114)Δήμητρα Παπαχρήστου
Demo B΄Δημοτικού (DIM107)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Demo Α΄Δημοτικού (DIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Α΄Δημοτικού Μαθηματικά Demo (ADIM1011)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Αινίγματα (DIM121)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Β΄Δημοτικού Γλώσσα Demo (DIM1041)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Β΄Δημοτικού Μαθηματικά Demo (DIM1051)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Ιστορία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (DIM111)Δήμητρα Παπαχρήστου
Γ΄Δημοτικού Μαθηματικά Demo (GDIM1071)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γραμματική (DIM109)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Δ΄Δημοτικού Ιστορία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (DIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Γεωγραφία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (DIM113)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Ιστορία On Line Κριτήρια Αυτοαξιολόγησης (DIM112)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Μαθηματικά (AGYM120)
Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού Μελέτη Οn line (DDIM106_demo)Δήμητρα Παπαχρήστου
Προπαίδεια (DIM103)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Σημαίες του Κόσμου (DIM120)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Στ΄ Δημοτικού Γεωγραφία DEMO (DIM1141)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Φύλλα εργασίας (DIM122)Δήμητρα Παπαχρήστου
.