Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Στ΄ Δημοτικού Ταξίδι στον Κόσμο (DIM114)Δήμητρα Παπαχρήστου
Demo B΄Δημοτικού (DIM107)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Demo Α΄Δημοτικού (DIM108)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Ταξίδι στην Ιστορία (DIM111)Δήμητρα Παπαχρήστου
Γραμματική (DIM109)Δήμητρα Παπαχρήστου
Δ΄Δημοτικού Ταξίδι στην Ιστορία (DIM110)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Εργαστήρι Θετικών Επιστημών (AGYM120)
Ε΄Δημοτικού Ταξίδι στην Ιστορία (DIM112)Δήμητρα Παπαχρήστου
Ε΄Δημοτικού Ταξίδι στον Κόσμο (DIM113)Δήμητρα Παπαχρήστου
Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού Μελέτη Οn line (DDIM106_demo)Δήμητρα Παπαχρήστου
Προπαίδεια (DIM103)Δήμητρα Παπαχρήστου
.