Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Demo Γ΄Δημοτικού (GDIM106)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Γλώσσα (GDIM105)Δήμητρα Παπαχρήστου
Γ΄Δημοτικού Γλώσσα Demo (GDIM1051)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Ιστορία Demo (DIM1111)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Ιστορία Demo (DIM1111)Δήμητρα Παπαχρήστου
.
Γ΄Δημοτικού Μαθηματικά (GDIM107)Δήμητρα Παπαχρήστου
Γλώσσα Γ' Δημοτικού (GDIM102)
Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού (GDIM103)
Ιστορία Γ' Δημοτικού (GDIM104)
Μαθηματικά Γ' Δημοτικού (GDIM101)