Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: Wizquiz
  • Γυμνάσιο (GYM)  -  56 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δημοτικό (DIM)  -  77 διαθέσιμα μαθήματα
  • Λύκειο (LYK)  -  21 διαθέσιμα μαθήματα