Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων Μαθηματικά Στ΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -
Πρόγραμμα εξετάσεων Γλώσσα στ΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -

Eνότητα 1

14/1/2018

Ενότητα 2

21/1/2018

Ενότητα 4

27/1/2018

Ενότητα 6

3/2/2018

Ενότητα 7

10/2/2018

Ενότητα 9

17/2/2018

Ενότητα10

24/2/2018

Ενότητα 11

3/3/2018

Ενότητα 13

10/3/2018

Ενότητα 15

17/3/2018

Ενότητα 16

24/3/2018

Ενότητα 17

31/3/2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Γλώσσα Ε΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -

Ενότητα 1 14/1/2018

Ενότητα 2 21/1/2018

Ενότητα 4 27/1/2018

Ενότητα 6  3/2/2018

Ενότητα 7 10/2/2018

Ενότητα 9 17/2/2018

Ενότητα 10 24/2/2018

Ενότητα 11 3/3/2018

Ενότητα 13 10/3/2018

Ενότητα 15  17/3/2018

Ενότητα 16 24/3/2018

Ενότητα 17 31/3/2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Γλώσσα Δ΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -

Πρόγραμμα Τεστ αξιολόγησης στη Γλώσσα

Eνότητα 1 14/1/2018

Ενότητα 2 21/1/2018

Ενότητα 4  27/1/2018

Ενότητα 5 3/2/2018

Ενότητα 6α 10/2/2018

Ενότητα 6β 17/2/2018

Ενότητα 9 24/2/2018

Ενότητα 11 3/3/2018

Ενότητα 13 10/3/2018

Ενότητα 14 17/3/2018

Ενότητα 16 24/3/2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Γλώσσα Γ΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -

Πρόγραμμα Τεστ αξιολόγησης στη Γλώσσα

Eνότητα 1 14/1/2018

Ενότητα 2 21/1/2018

Ενότητα 3 27/1/2018

Ενότητα 4 3/2/2018

Ενότητα 6 10/2/2018

Ενότητα 7 17/2/2018

Ενότητα 8 24/2/2018

Ενότητα 9 3/3/2018

Ενότητα 11 10/3/2018

Ενότητα 12 17/3/2018

Ενότητα 13 24/3/2018

 

Εγγραφές
- Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 -

Οι εγγραφές ξεκινούν Παρασκυεή 1 Σεπτεμβρίου

H νέα σχολική χρονιά ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου