Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων Γλώσσα Γ΄Δημοτικού
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 -

Πρόγραμμα Τεστ αξιολόγησης στη Γλώσσα

Eνότητα 1 14/1/2018

Ενότητα 2 21/1/2018

Ενότητα 3 27/1/2018

Ενότητα 4 3/2/2018

Ενότητα 6 10/2/2018

Ενότητα 7 17/2/2018

Ενότητα 8 24/2/2018

Ενότητα 9 3/3/2018

Ενότητα 11 10/3/2018

Ενότητα 12 17/3/2018

Ενότητα 13 24/3/2018